REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU WOKALNEGO

  „NIEPODLEGŁA I WIELKA”

 rok szkolny 2018/2019

 

Zgłoszenia do  13 listopada

FINAŁ             20 Listopada wtorek

Ogłoszenie wyników i koncert laureatów 26 listopada

 

ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu wokalnego „Niepodległa i Wielka”

jest SP. im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym.

 

UCZESTNICY KONKURSU

Uczniowie szkół podstawowych gminy Nieporęt.

CELE

  • zainteresowanie uczniów piosenką patriotyczno – tradycyjną i współczesną,
  • zachęcenie uczniów do kształtowania i doskonalenia umiejętności artystycznych,
  • zmotywowanie nauczycieli do popularyzacji postawy patriotycznej oraz historii i tradycji Polski.

 

PRZEDMIOT PREZENTACJI

Piosenki patriotyczno – tradycyjne (romanse, ballady, ludowe itp.) i  współczesne (rock, pop, disco, hip – hop itp.).

W prezentacji mogą brać udział soliści, duety i zespoły (maks. 6 osób) oraz zespoły klasowe. Każdy uczestnik (solista, duet, zespół) prezentuje jedną piosenkę w wybranej formie i choreografii z przygotowanym  przez siebie akompaniamentem (np. instrument muzyczny lub podkład muzyczny).

Czas prezentacji utworu – do 6 minut.

 

KRYTERIA OCENY

Jury będzie oceniać, stopień trudności, interpretacje i aranżację – ogólne wrażenie artystyczne oraz zaangażowanie. Szczególnie premiowane będą piosenki napisane i skomponowane przez uczestników.

 

TERMINARZ I PRZEBIEG KONKURSU

Zgłoszenia  uczestników ze szkół do konkursu są przyjmowane przez Organizatora

do 13  listopada 2018 r.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach.

 

Etap I

Eliminacje szkolne.

Eliminacje przeprowadzane są  na terenie szkoły zgłaszającej kandydatów. Jury zatwierdzone przez dyrektora szkoły wyłania trzech kandydatów przechodzących do II etapu – finałowego, który odbędzie się 20 listopada 2018 r w SP w Stanisławowie Pierwszym.

Ogłoszenie wyników i koncert laureatów 26 listopada 2018 roku

Kartę zgłoszeń uczestników (załącznik nr 1), należy przesłać do organizatora konkursu faksem, mailem lub pocztą najpóźniej

Zgłoszenia do  13 listopada z dopiskiem „Niepodległa i wielka”.

 

Etap II

Finał konkursu

 

Finał konkursu odbędzie się 20 listopada 2018 w SP. im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym.

 

Organizator zapewnia uczestnikom sprzęt nagłaśniający z odtwarzaczem CD oraz mikrofony.

 

VII. NAGRODY

Jury przyzna atrakcyjne nagrody, wyróżnienia i dyplomy uczestnictwa w dwóch  kategoriach: – piosenka współczesna

– piosenka tradycyjna.

 

  • INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Koszty przejazdu uczniów zakwalifikowanych do finału pokrywa szkoła wysyłająca. Organizatorzy zapewniają poczęstunek w dniu finału.