Otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej im. Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie

O godzinie 10.00 przed murami nowej szkoły w Izabelinie zebrali się goście, reprezentanci samorządu Gminy Nieporęt, uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy.

Po przecięciu wstęgi i pamiątkowym zdjęciu przed szkołą, dalsza część uroczystości odbyła się w nowej sali gimnastycznej.

Wspólnie odśpiewany został cały Hymn Polski. Wójt Gminy Nieporęt Sławomir Maciej Mazur przywitał zebranych gości, a w szczególności Arcybiskupa Henryka Hosera Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej, Wojewodę Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Krzysztofa Strzałkowskiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty Karola Semika, Posła na Sejm RP Zenona Durkę, Posła na Sejm RP Mariusza Błaszczaka oraz Przedstawiciela Kancelarii Prezydenta RP Michała Szweycera. Arcybiskup Henryk Hoser dokonał poświęcenia szkoły. W oficjalnych przemówieniach goście gratulowali samorządowcom gminy Nieporęt podjęcia decyzji o budowie nowego budynku szkoły i zakończonej sukcesem realizacji inwestycji. Nastał czas na wręczenie symbolicznego klucza do szkoły dyrektor Wandzie Biłas. Całość zwieńczył występ artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli. Po uroczystości w ramach podziękowań dzieci w strojach ludowych wręczyły wszystkim gościom pierniczki i przetwory z runa leśnego, jak przystało na Szkołę Ekologiczną z Zielonym Certyfikatem.

Zapraszamy do galerii foto