Strażackie święto

Strażackie święto rozpoczęła msza święta polowa, celebrowana przez Księdza Proboszcza Piotra Śliwkę, Księdza Proboszcza Piotra Jędrzejewskiego i Księdza Proboszcza Kapelana Mazowieckich Strażaków mł. kpt. Jerzego Sieńkowskiego.

Po zakończeniu mszy dowódca uroczystości kpt. Łukasz Szulborski złożył meldunek Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbrygadierowi Markowi Kowalskiemu o gotowości pododdziałów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej do udziału w uroczystym apelu. Następnie przy dźwiękach hymnu, flaga narodowa załopotała wysoko na tle bezchmurnego nieba. Przybyłych gości powitał Komendant Powiatowy PSP w Legionowie st. bryg. Mieczysław Klimczak. Uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in.: Poseł na Sejm RP Zenon Durka, Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbrygadier Marek Kowalski, Generał Dywizji Piotr Czerwiński, Starosta Powiatu Legionowskiego Jan Grabiec, Zastępca Starosty Robert Wróbel, Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski, Radna Powiatowa Bogusława Tomasik, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Józef Zając, z-ca Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu ppłk. Jacek Tomaszuk, Komendant Komisariatu Policji w Nieporęcie kom. Rafał Trzaskoma, Komendant Wojskowej Straży pożarnej w Zegrzu mł. chorąży Andrzej Wożniak. Gminę Nieporęt reprezentował Wójt Gminy Maciej Mazur, Zastępca Wójta Alicja Sokołowska, Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski, Wiceprzewodniczący Rady Marian Oszczyk, radni i sołtysi. Obecni byli Komendanci Gminni i Prezesi OSP gminy Nieporęt i powiatu legionowskiego. Przybyli przedstawiciele instytucji powiatu legionowskiego.

Jednostkę OSP Kąty Węgierskie, która obchodziła jubileusz 55 – lecia powstania, reprezentował Komendant Gminny OSP dh Jarosław Pisarek. Historię jednostki przedstawił druh Stanisław Olszewski.

Podwójne strażackie święto było okazją do wręczenia Złotych, Srebrnych i Brązowych Medali OSP za zasługi dla pożarnictwa. Złotym Medalem został odznaczony Prezes OSP Kąty Węgierskie Jarosław Pisarek. Nadano także wyróżnienia „Strażak Wzorowy” oraz wręczono akty mianowania na wyższe stopnie służbowe w korpusach: oficerów, aspirantów, podoficerów i szeregowych.
Nagrody ufundowane przez Starostę Legionowskiego otrzymali strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Legionowie.

Z okazji 55-lecia OSP Kąty Węgierskie, Wójt Gminy Maciej Mazur w imieniu swoim, Przewodniczącego Rady Gminy Eugeniusza Woźniakowskiego i mieszkańców wręczył Prezesowi, Druhnom i Druhom podziękowanie „za trud i poświęcenie, za otwartość serc i bezinteresowną pomoc niesioną drugiemu człowiekowi, za profesjonalizm i pełną gotowość do prowadzenia akcji ratowniczych, a także za ogromne zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej oraz uświetnianie swoim udziałem uroczystości państwowych i samorządowych.”
Jednostka otrzymała również pamiątkowe statuetki od kierownictwa PSP w Legionowie, Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Legionowie, Wójta Gminy Nieporęt, Wójta Gminy Wieliszew i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Legionowie.

Podziękowanie z wyrazami szacunku i uznania za zaangażowanie i ofiarną służbę na rzecz społeczeństwa otrzymali z rąk Wójta Gminy Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbrygadier Marek Kowalski, Komendant Powiatowy PSP w Legionowie st. bryg. Mieczysław Klimczak, Prezes Gminny OSP Piotr Powała.

Strażacy wręczyli piękne hełmy Kapelanowi Mazowieckich Strażaków mł. kpt Jerzemu Sieńkowskiemu z wyrazami wdzięczności za posługę duszpasterską oraz wójtowi Maciejowi Mazurowi w podziękowaniu za opiekę, pomoc i wsparcie w działaniach OSP Kąty Węgierskie.
Część oficjalną zakończyło poświęcenie nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz defilada pododdziałów.
Na uczestników uroczystości, którzy nie przestraszyli się palącego słońca, czekało jeszcze wiele atrakcji. Na scenie występowały gminne zespoły: Baletki i Kącik z Kątów Węgierskich, Młodzież 50+ z wiązanką piosenek dedykowanych strażakom i Józefinki. Do tańca zaprosił zespół Avans z nową wokalistką Klaudią Pietrucha.

Dzieci korzystały z dmuchanych zjeżdżalni i basenu z kulami, mogły też poczuć dreszcz emocji gasząc ”pożar” drewnianych zabawek. Dużym zainteresowaniem cieszył się gminny namiot promocyjny, w którym przez wiele godzin wygrać można było atrakcyjne nagrody. Bardzo podobał się pokaz woltyżerki i popisy kaskaderskie na koniach.

Gratulujemy strażakom z OSP Kąty Węgierskie pięknego jubileuszu i budowania chwalebnej historii zasłużonej jednostki, dziękujemy za okazywaną pomoc, gdy tylko jest ona potrzebna i życzymy wielu jeszcze równie udanych świąt.
Zapraszamy do obejrzenia galerii z uroczystości