Specjalistyczny Punkt Profilaktyki, Pomocy Dziecku i Rodzinie z siedzibą w ośrodku zdrowia, przy ulicy Podleśnej jest finansowany z budżetu gminy.

Działalność Punktu skierowana jest na udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, sprawiającym trudności wychowawcze w domu i szkole oraz rodzicom, mającym problemy z wychowywaniem dzieci.

Punkt ściśle współpracuje ze szkołami gminnymi – dyrektorami, pedagogami szkolnymi, wychowawcami klas, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Ośrodkiem Zdrowia. Prowadzi m.in. profilaktykę dla dzieci i młodzieży, terapię indywidualną, terapię rodzinną, zajęcia edukacyjne dla rodziców.

Pomocy w Punkcie udziela Artur Żuchowski, pedagog specjalny, socjoterapeuta, specjalista terapii indywidualnej i rodzinnej.

Punkt Profilaktyki, Pomocy Dziecku i Rodzinie jest czynny w każdy czwartek, w godzinach 15.15 – 18.15. Ponadto organizowane są spotkania warsztatowe w szkołach dla uczniów, rodziców i nauczycieli w ilości 120 godzin w roku.