Okres realizacji: 2005-2006r.

Całkowita wartość projektu: 732 576,05zł. Wartość dofinansowania ze środków ZPORR i budżetu państwa 506 564,26zł.

Projekt dotyczył modernizacji oczyszczalni ścieków dla osiedla „Głogi” w Nieporęcie o przepustowości 422m³/d z wytycznymi automatyki i sterowania. W ramach modernizacji przewiduje się przede wszystkim pełną automatyzację procesów oczyszczania ścieków z możliwością przejścia na sterowanie ręczne, a także wymianę urządzeń do oczyszczania ścieków tj. pompy, zasuwy, czy urządzenia napowietrzające.

DSC_0022

DSC_0008

DSC_0002

oczyszczalnia