O KARCIE 

Program „Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt” został przyjęty przez Radę Gminy Nieporęt w listopadzie 2021 r. Ma on przede wszystkim służyć naszym mieszkańcom poprzez udostępnienie ulg, zniżek, preferencji.

Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt jest:

– dokumentem imiennym z nadrukowanym zdjęciem jej posiadacza

– wydawana bezpłatnie na 2 lata

– na wniosek rodzica/opiekuna prawnego wydawana dziecku

– wydawana w formie plastikowej karty zbliżeniowej

Wykaz zniżek, ulg, korzyści, preferencji  dostępnych dzięki Karcie Mieszkańca Gminy Nieporęt:

– zniżka w opłatach za korzystanie z gminnej pływalni Aquapark „Fala” w Stanisławowie Pierwszym

 • Ulgi w wysokości 50% cen biletów za korzystanie z gminnej pływalni sportowej Aquapark Fala w Stanisławowie Pierwszym dla posiadaczy Nieporęckiej Karty Rodziny 3+
 • Zniżki na bilety jednorazowe, rodzinne  za godzinę korzystania z pływalni sportowej Aquapark Fala
  w Stanisławowie Pierwszym przez mieszkańców gminy Nieporęt, posiadających Kartę Mieszkańca Gminy Nieporęt oraz ryczałtowe bilety „OPEN”  według cennika.

– zniżka w opłatach za korzystanie w Kompleksie Rekreacyjno- Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa

 • zwolnienie z opłaty za korzystanie  z terenu wyznaczonego pod miejsca postojowe dla pojazdów samochodowych na parkingu A
 •  zniżkę w stosunku do cen określonych w cenniku za korzystanie ze slipu.

– zniżka w opłatach za korzystanie z zajęć i imprez organizowanych i finansowanych przez Gminny Ośrodek Kultury

 • Ulgi w wysokości 50% cen biletów wstępu na zajęcia i imprezy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i jego filie – finansowane ze środków pochodzących z dotacji przyznanej z budżetu gminy dla posiadaczy Nieporęckiej Karty Rodziny 3+
 • Ulgi w wysokości 10% cen biletów wstępu na zajęcia i imprezy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i jego filie – finansowane ze środków pochodzących z dotacji przyznanej z budżetu gminy dla posiadaczy Karty Mieszkańca Gminy Nieporęt.

– ulga komunikacyjna w transporcie publicznym –  za bilet 30-dniowy normalny imienny ważny w obu strefach biletowych (1+2) – mieszkaniec naszej gminy, posiadacz Karty Komunikacyjnej, która wchodzi w skład Karty Mieszkańca, płaci tylko 120 zł oszczędzając 60 zł. Za 30 – dniowy bilet ulgowy mieszkaniec płaci 60 zł zamiast 90 zł! W przypadku biletu 90-dniowego normalnego imiennego, koszt wynosi  330 zł (czyli o 130 zł mniej). Ulgowy odpowiednio wynosi 165 czyli o 65 zł mniej. Różnicę w cenie pokrywa nieporęcki samorząd. Aby naładować w biletomacie bilet metropolitalny ze zniżką należy wybrać opcję: Warszawa+

– Ulgi w wysokości 50% w  opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dla posiadaczy Nieporęckiej Karty Rodziny 3+

Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt to także możliwość z korzystania z gminnych programów zdrowotnych w tym:

–  poradni diabetologicznej

–  poradni rehabilitacyjnej, w ramach której można korzystać z następujących zabiegów rehabilitacyjnych z zakresu fizykoterapii:

1) pole magnetyczne,

2) diatermia krótkofalowa (DKF)

3) krioterapia miejscowa,

4) prądy diadynamiczne (DD)

5) prądy TENS,

6) prądy Traberta (UR)

7) prądy interferencyjne (PI, IF),

8 ) ultradźwięki (UD),

9) jonoforeza,

10) galwanizacja,

11) laser,

12) tonoliza,

13) drenaż limfatyczny,

14) naświetlanie promieniem widzialnym (Sollux),

15) elektrostymulacja,

16) fonoforeza,

oraz z zakresu kinezyterapii:

1) ćwiczenia czynne wolne,

2) wyciągi,

3) ćwiczenia w odciążeniu (UGUL),

4) indywidualna praca z pacjentem,

5) nauka lokomocji,

6) ćwiczenia izometryczne,

7) ćwiczenia wspomagane.

–  programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców w wieku 55+.

–  a niebawem także z rehabilitacji pocovidowej

W przypadku korzystania z programów zdrowotnych, posiadacz Karty Mieszkańca Gminy Nieporęt nie będzie już musiał okazywać druku PIT!

Dotyczy to także PSZOK gdzie do tej pory, by móc oddać odpady, trzeba było okazywać dokument potwierdzający dokonanie opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Na Karcie Mieszkańca Gminy Nieporęt dostępne są:

–  Karta Biblioteczna Gminy Nieporęt

–  Nieporęcka Karta Komunikacyjna

–  Nieporęcka Karta Rodziny 3+

Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt dla kogo?

Program adresowany jest do mieszkańców gminy Nieporęt, którzy:

– rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie wskazując miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nieporęt, bez względu na to czy osiągają dochód,

–  rozliczają w Gminie Nieporęt podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,

– pomimo miejsca zamieszkania na terenie Gminy Nieporęt, na podstawie przepisów odrębnych mają obowiązek rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym według innej niż miejsce zamieszkania właściwości

– nie mają obowiązku rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na podstawie odrębnych przepisów

– są niepracującymi małżonkami osób uprawnionych

– są dziećmi osób uprawnionych do ukończenia 25. roku życia – o ile pozostają uczniami lub studentami

– są dziećmi osób uprawnionych i legitymują się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna

Warunkiem korzystania z przysługujących ulg, zniżek, zwolnień i preferencji jest terminowe uiszczanie na rzecz Gminy Nieporęt należnych podatków i opłat oraz niezaleganie z należnościami przysługującymi gminnym jednostkom organizacyjnym.

Jak wnioskować o przyznanie Karty Mieszańca Gminy Nieporęt?

Wniosek o przyznanie Karty Mieszańca Gminy Nieporęt można złożyć:

w formie elektronicznej TUTAJ poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.nieporet.pl  w zakładce Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt

 •  w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt – Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt; osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Druk wniosku dostępny będzie w Urzędzie Gminy Nieporęt  lub w wersji edytowalnej (do wydrukowania) TUTAJ

Co należy dołączyć do wniosku o przyznanie Karty Mieszańca Gminy Nieporęt?

 – zdjęcie wnioskodawcy oraz zdjęcia członków rodziny, dla których wnioskuje o kartę. Powinno być one wykonane na jednolitym,  jasnym tle i obejmować całą głowę bez nakrycia głowy i przyciemnianych okularów,

– kopię dokumentów w zależności od statusu wnioskującego, potwierdzających prawo do ubiegania się o przyznanie Karty Mieszańca Gminy Nieporęt tj.: kopia pierwszej strony PIT, legitymacja szkolna, studencka, zgłoszenie aktualizacyjne ZAP3 i inne

Szczegółowy wykaz niezbędnych dokumentów koniecznych przy składaniu wniosku znajdziecie w regulaminie  znajdującym się na stronie www.nieporet.pl w zakładce Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt.

Gmina Nieporęt będzie współpracować z partnerami, którzy przystąpią do programu, na podstawie stosownego porozumienia  i będą oferować dla posiadaczy karty ulgi, zniżki, zwolnienia, preferencje na swoje usługi i towary. Zachęcamy przedsiębiorców z terenu naszej gminy do przystępowania do programu „Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt”.

Przedsiębiorco! Przyłącz się do Karty Mieszkańca Gminy Nieporęt!

Zapraszamy przedsiębiorców z gminy Nieporęt do przystąpienia do programu Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt. To dzięki niej mieszkańcy gminy uzyskają zniżki, rabaty i udogodnienia oferowane przez partnerów programu.

Poprzez przyłączenie się do karty mieszkańca dany przedsiębiorca będzie mógł wprowadzać różnego rodzaje udogodnienia dla swoich klientów takie jak: rabaty, zniżki, promocje, a także promować swoją działalność.

Dlaczego warto zostać Partnerem?

Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt to:

 • zwiększone zainteresowanie ofertą wśród lokalnych klientów
 • promocja przedsiębiorcy poprzez gminne kanały informacyjne
 • wprowadzanie różnego rodzaju udogodnień dla swoich klientów

Przedsiębiorców zainteresowanych przystąpieniem do programu Karty Mieszkańca Gminy Nieporęt serdecznie zachęcamy do wypełnienia Deklaracji Partnera programu Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt i zawarcia pisemnego porozumienia z Gminą Nieporęt. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Urzędzie Gminy Nieporęt dla KARY MIESZKAŃCA TUTAJ i dla NIEPORĘCKIEJ KARTY RODZINY 3+ TUTAJ.