Zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do przekazywania zebranych od mieszkańców odpadów zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

Gmina Nieporęt wg Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi należy do regionu warszawskiego.

Ww. odpady odebrane z terenu Gminy Nieporęt w 2013 r. skierowane zostały do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych takich jak:

  1. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawa, ul. Gwarków 9 – Spalarnia odpadów komunalnych powiązana z sortownią odpadów zmieszanych i kompostownia odpadów zmieszanych.
  2. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawa, ul. Kampinowska 1 – Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
  3. BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Warszawa, ul. Wólczyńska 249 – Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych oraz kompostownia kontenerowa frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów organicznych selektywnie zbieranych.
  4. PPHU Lekaro Jolanta Zagórska, Wola Ducka, gmina Wiązowna – Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych oraz zebranych selektywnie oraz część biologiczna do przetwarzania frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych.
  5. Remondis Sp. z o. o., Warszawa, ul. Zawodzie 16 – Zakład mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.
  6. PU HETMAN Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – Zakład mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Nadarzynie, ul. Turystyczna 38.
  7. Ziemia Polska Sp. z o. o., miejscowość Guzów, gmina Wiskitki – kompostownia odpadów zielonych.
  8. SATER OTWOCK Sp. z o. o. z siedzibą w Otwocku – Składowisko odpadów w Otwocku – Świerku.