ODPADY ZIELONE

(trawa, liście i drobne gałęzie)

  • Odpady zielone (tj. skoszona trawa, liście, drobne gałęzie itp.) odbierane są zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów z gminy Nieporęt raz w miesiącu, w okresie od kwietnia do października. W styczniu i lutym należy wystawiać jedynie poświąteczne choinki.
  • odpady muszą być gromadzone w brązowych workach dostarczanych przez firmę odbierającą odpady komunalne. Worki dostępne są również w siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt .
  • Odpady zielone należy wystawiać przed posesją.
  • Właściciele nieruchomości mogą wystawiać razem z ww. odpadami większe odpady zielone np. gałęzie, które należy wcześniej odpowiednio przygotować poprzez ich rozdrobnienie i umieszczenie w workach lub pocięcie do około 1m długości i powiązanie w taki sposób, aby nie utrudniać pracy firmie odbierającej odpady.

UWAGA!

Przypominamy, że odpadów zielonych nie można wrzucać do pojemników przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. W przypadku znajdowania się ww. odpadów w pojemniku pracownicy firmy nie opróżnią pojemnika.

 

Odpady zielone można również samodzielnie przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – ul. Małołęcka 62 w Nieporęcie. PSZOK czynny jest od wtorku do soboty w godzinach 1000-1800.