Poziomy w roku 2017

W 2017 r. gmina Nieporęt osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

 • w zakresie dopuszczalnego poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (%) – 5,702 %
 • w zakresie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%) obejmującego papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – 40,738 %
 • w zakresie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (%) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 96,190 %

 
 

Poziomy w roku 2016

W 2016 r. gmina Nieporęt osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

 • w zakresie dopuszczalnego poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%] – 2,516 %
 • w zakresie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] obejmującego papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – 38,414 %
 • w zakresie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 93,760 %

 
 

Poziomy w roku 2015

 W 2015 r. gmina Nieporęt osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

 • w zakresie dopuszczalnego poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%] – 1,98 %
 • w zakresie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] obejmującego papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – 27,71%
 • w zakresie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 98,23 %

 
 

Poziomy w roku 2014

W 2014 r. gmina Nieporęt osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

 • w zakresie dopuszczalnego poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%] – 0,06 %
 • w zakresie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] obejmującego papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – 35,84 %
 • w zakresie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 95,54 %

 
 

Poziomy w roku 2013

W 2013 r. gmina Nieporęt osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

 • w zakresie dopuszczalnego poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%] – 2,57 %
 • w zakresie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] obejmującego papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – 43,75 %
 • w zakresie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 72,27 %

 
 

Poziomy w roku 2012

W 2012 r. gmina Nieporęt osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

 • w zakresie dopuszczalnego poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%] – 30,01 %
 • w zakresie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] obejmującego papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – 24,93 %
 • w zakresie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100,00 %