Zachęcamy wszystkich mieszkańców do noszenia masek w miejscach publicznych i podczas kontaktów z innymi osobami.

UWAGA!!!! We wniosku o wydanie maseczki należy wpisać imię, nazwisko, adres i numer telefonu.
W przypadku gdy wniosek został złożony mailowo, nie należy udawać się do Urzędu – maseczki będą dowożone bezpośrednio pod wskazany we wniosku adres.

Z powodu braku masek na rynku zachęcamy do szycia masek we własnym zakresie. Uczniowie mogą to robić w ramach zajęć z techniki, wspomagani przez nauczycieli i rodziców. Na pewno wiele jest jeszcze domów, w których jest maszyna do szycia i osoba, umiejąca szyć. Zagrożenie wirusem wymusza na nas ostrożność. Przebywając w miejscach publicznych, kontaktując się z innymi osobami, powinniśmy się zabezpieczać – róbmy to nie tylko dla swojego dobra, ale i z myślą o innych. Używanie maseczek wspomaga przeciwdziałanie zakażeniu koronawirusem. Prosimy jednak pamiętać, że nie zabezpieczają one całkowicie przed wirusem. Coraz popularniejsze staje się szycie masek przez organizacje, które chcą pomóc w zaopatrzeniu służbie zdrowia. Włączają się w tę akcję różne fundacje, warsztaty krawieckie, wolontariusze. My pomóżmy sami sobie.

Na stronach internetowych jest duży wybór instrukcji, jak we własnym zakresie uszyć maseczkę. Zachęcamy więc do skorzystania z nich i z własnych umiejętności krawieckich.