OSTRZEŻENIA:

Wszelkie informacje o stanie jakości powietrza można śledzić na bieżąco na stronie 

Skala jakości powietrza

Na potrzeby prezentacji informacji w internecie opracowano Skalę Jakości Powietrza, odnosząca się do poszczególnych normowanych w Polsce parametrów, dla których prowadzone są pomiary automatyczne oraz dla Indeksu jakości powietrza. Przy opracowywaniu skali uwzględniono określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2012 r., poz. 1031). Skala Jakości Powietrza wykorzystywana jest do prezentacji danych na stronie głównej.
skala jakosci powietrza

źródło: https://sojp.wios.warszawa.pl/skala-jakosci-powietrza

antysmogowa _WO