Sukces Uczennicy Szkoły Podstawowej w Józefowie Marysi Jaczyńskiej w konkursie plastycznym „Wszyscy równi – prawa człowieka oczami dziecka”

Na konkurs nadesłano 1582 prace plastyczne, z czego 1221 prac odpowiadało wymogom formalnym przewidzianym w regulaminie konkursu. W Komisji pod przewodnictwem Pana Ministra Artura Nowaka-Fara zasiadło trzech przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trzech przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Pan prof. dr hab. Wojciech Zubala – prorektor ds. studenckich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Jurorzy mieli bardzo trudne zadanie. Spośród licznie nadesłanych prac, prezentujących bardzo wysoki poziom artystyczny oraz świadczących o ogromnym zaangażowaniu dzieci i ich opiekunów. Jurorzy mogli wybrać tylko dwunastu zwycięzców W gronie laureatów nagrodzona została praca Marysi Jaczyńskiej z klasy Vb.

Wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz nagród odbyło się 20 września 2014 r. w gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych – „Dzieci świetnie uchwyciły to, co jest najtrudniejsze do zobrazowania, bo niewidoczne dla oczu – czyli prawo …”– podkreślił wiceminister spraw zagranicznych Artur Nowak-Far. Wiceszef MSZ pogratulował dzieciom, których prace zostały docenione z uwagi na zaprezentowany wysoki poziom artystyczny oraz wrażliwe spojrzenie na problematykę praw człowieka. W czasie uroczystości można było podziwiać wystawę nagrodzonych prac. Po jej zakończeniu laureaci wraz z opiekunami zwiedzali Centrum Nauki Kopernik.

Gratulujemy Marysi wygranej!