Zarządzenie Nr 354/2017 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2017 r.o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2018 roku.

Zarządzenie nr 217/2017 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 7 sierpnia 2017 r.w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2017 roku.

Zarządzenie nr 214/2017 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2017 roku.

Zarządzenie Nr 190/2017 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 10 lipca 2017 r.o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2017 roku.

Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 6 marca 2017 r.w sprawie wyboru i odrzucenia ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2017 roku.

Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 lutego 2017 r.w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2017 roku.

Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 stycznia 2017 r.o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2017 roku.