Zarządzenie Nr 397/2018 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 378/2018  Wójta Gminy Nieporęt z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2019

Zarządzenie Nr 363/2018 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 listopada 2018 r.o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 stycznia 2018 r.w sprawie wyboru i odrzucenia ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 12 stycznia 2018 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2018 roku.