Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2019 r.

Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 24 stycznia 2019 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru i odrzucenia ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2019 roku.