Uchwała Nr LXXI/34/2023 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych