Wieści Nieporęckie 12(251) z dnia 16 grudnia 2022 r.