Wieści Nieporęckie nr 12 (150) z dnia 18.09.2015 r.