Wieści Nieporęckie Nr 16 (103) z dnia 23.11.2012 r.