projekt sciezki tablica unijnamniejsze

Podpisana została umowa dotycząca realizacji wspólnego projektu budowy ścieżek rowerowych na terenie ośmiu gmin: Legionowa, Nieporętu, Czosnowa, Łomianek, Nowego Dworu Mazowieckiego, Radzymina, Wieliszewa i Jabłonny. Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projekt  budowy ok. 80 km ścieżek rowerowych uzyskał dofinansowanie w kwocie 48 mln złotych. Ścieżki zostaną wybudowane w miejscach, przez które przebiegają istotne węzły przesiadkowe komunikacji zbiorowej oraz wzdłuż ważnych arterii drogowych. Pozwolą na swobodną i bezpieczną komunikację rowerową pomiędzy miejscowościami oraz w ich obrębie. Ważnym aspektem inwestycji jest również zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, a także poprawa bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Wartość projektu na terenie gminy Nieporęt wynosi 6,6 mln złotych, a dofinansowanie wyniesie 5,3 mln złotych. Wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Strużańskiej w Józefowie  oraz droga rowerowa wzdłuż ulicy Wojska Polskiego w Białobrzegach w kierunku Beniaminowa, do granicy z gminą Radzymin.

Ścieżka rowerowa w Józefowie o długości 2,2 km będzie miała nawierzchnię asfaltową i szerokość 2 metrów, a ciąg pieszy nawierzchnię z kostki betonowej. Trasa zostanie oznakowana, powstanie też jedna stacja postojowa. Jej budowa planowana jest do 30 listopada 2017 roku.

Droga rowerowa wzdłuż ulicy Wojska Polskiego, o nawierzchni asfaltowej,  będzie miała szerokość 2 m i długość 4,5 km i będzie oddzielona od jezdni separatorem. Powstanie tu także jedna stacja postojowa, a trasa będzie oznakowana. Termin zakończenia budowy to koniec kwietnia 2018 roku.

Łącznie w ramach tego projektu powstanie w gminie 6,7 km nowych ścieżek dla rowerzystów.

  • Dofinansowanie projektu – 47 993 903,70 zł
  • Całkowita wartość inwestycji  – 60 013 074,38 zł
  • Okres realizacji: 2016 – 2018