W 2015 r. gmina uzyskała dofinansowanie na projekt uporządkowania gospodarki ściekowej na osiedlach w Zegrzu Płd. i Białobrzegach, który został współfinansowany z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W Zegrzu Południowym zaprojektowano 0,8 km kanału sanitarnego wraz z jedną zbiorczą tłocznią i włączeniem do opaski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyńskiego w ulicy Warszawskiej. Kanalizacja deszczowa to 357 metrów kanałów grawitacyjnych oraz siedem układów rozsączania, rozprowadzających wody opadowe w gruncie.

W Białobrzegach zaprojektowano ok. 1,5 km sieci sanitarnej, z jedną zbiorczą przepompownią i podłączeniem do opaski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyńskiego w ulicy Wczasowej. Kanalizacja deszczowa osiedla to ok. 800 metrów sieci, którymi wody opadowe odprowadzane będą do czterech zbiorników, likwidujących problem powstających na drogach osiedla kałuż.

  • Całkowita wartość inwestycji – 479 577,00 zł
  • Wartość dofinansowania – 331 415,00 zł.
  • Okres realizacji: 2014 – 2015