DOTACJA PIECE

Już dziś skorzystaj z dotacji i wymień piec CO

Rada gminy Nieporęt, 28 lutego 2019 r., podjęła uchwałę w sprawie udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie gminy Nieporęt. Dotacja, która może być przeznaczona do modernizacji systemu ogrzewania w budynkach lub lokalach mieszkalnych, obejmuje wymianę kotła zasilanego paliwem innym niż gazowe na nowy kocioł zasilany gazem lub biomasą oraz wymianę kotła zasilanego paliwem gazowym (użytkowanego w budynku dłużej niż 10 lat) na nowy kocioł gazowy na paliwo gazowe.

O dotację można się ubiegać tylko raz dla danej nieruchomości, chyba że na danej nieruchomości funkcjonuje kilka niezależnych od siebie systemów ogrzewania – wtedy dotację można otrzymać na każdy niezależny system grzewczy. Dotacja realizowana jest w formie zwrotu poniesionych i udokumentowanych wydatków po podpisaniu umowy i zakończeniu przedsięwzięcia, lub w formie zwrotu poniesionych wydatków przedsięwzięć podjętych i zakończonych po 1 stycznia 2017 roku, realizowanych na podstawie uchylonej uchwały Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 marca 2018 r. ws. udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt.

Montowane kotły muszą być fabrycznie nowe i posiadać co najmniej 2-letnią gwarancję oraz być jedynymi urządzeniami grzewczymi centralnego budynku lub lokalu. Muszą być również wyposażone w automatyczne podawanie paliwa i  spełniać warunki 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 lub charakteryzować się sezonową sprawnością równą lub większą niż 89 %. Wysokość dotacji wynosi 3000 zł, jednakże nie więcej niż 50% kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup wraz z montażem.

Wniosek o dotację celową stanowi załącznik nr 1 Uchwały nr VI/9/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt.

Program jest kontynuacją działań na rzecz poprawy jakości powietrza w gminie Nieporęt. W  2018 roku złożono ponad sto wniosków o dotację na dofinansowanie wymiany źródeł centralnego ogrzewania i zamontowano 108 sztuk nowych  pieców na kwotę 322 138, 66 zł

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Nieporęt – pok. Nr 4. Więcej informacji: tel 22 767 04 27

wymianaźrodęłciepła

WYMAGANE DOKUMENTY:

Pobierz wniosek

Oświadczenie o pomocy DE MINIMIS 1

Oświadczenie o pomocy DE MINIMIS 2

Uchwała nr VI/9/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 lutego 2019 r.

Pełna treść uchwały