Już dziś skorzystaj z dotacji i wymień piec lub kocioł węglowy

Rada Gminy Nieporęt, 30 marca 2020 r., podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zamianie pieców i kotłów węglowych na nowe źródła ciepła zasilane gazem lub prądem.

O dotację można się ubiegać tylko raz dla danej nieruchomości. Dotacja realizowana jest w formie zwrotu poniesionych i udokumentowanych wydatków po podpisaniu umowy i zakończeniu przedsięwzięcia.

Montowane kotły muszą być fabrycznie nowe, posiadać atesty dopuszczające je do powszechnego użytku i posiadać co najmniej 2-letnią gwarancję oraz być jedynymi urządzeniami grzewczymi centralnego budynku lub lokalu. Moc nowego źródła ciepła musi być adekwatna do aktualnego zapotrzebowania budynku na ciepło i powinny charakteryzować się sezonowa sprawnością równa lub większa niż 89%. Wysokość dotacji wynosi 3000 zł, jednakże nie więcej niż 50% kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup wraz z montażem.

Wniosek o dotację celową stanowi załącznik nr 1 Uchwały nr XXIII/27/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z  budżetu gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego, poz. 4754, 4799).

Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt (z zachowaniem wszelkich wymaganych środków ostrożności, które obowiązują na terenie całego kraju w przestrzeni publicznej)

Więcej informacji pod nr tel. (22) 767 04 10.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

Pobierz wniosek

Oświadczenie o pomocy DE MINIMIS 1

Oświadczenie o pomocy DE MINIMIS 2

Uchwała Nr XXIII/27/2020 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 marca 2020 r. (Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego, poz. 4754 i 4799)

Pełna treść uchwały