W 2013 r. gmina uzyskała dofinansowanie na przygotowanie i realizację kampanii bilardowej  Aquapark Fala w miejscowości Stanisławów Pierwszy celem promocji wśród mieszkańców aktywności sportowej i rekreacyjnej.

Kampania była prowadzona na wolnostojących tablicach billbordowych formatu 6×3 m tj. 18 m2,  kampania była realizowana w okresie 12 miesięcy na 36 nośnikach każdy po pół miesiąca z wykorzystaniem Ekoplakatu gwarantującego wysoką jakość ekspozycji i możliwość rotacji.

Projekt kampanii promującej Aquapark „FALA” miał ogromne znaczenie dla rozwoju aktywności społeczności lokalnej, a także duży wpływ na promocję i utrwalenie się marki Zalewu Zegrzyńskiego jako miejsca do aktywnego wypoczynku, uprawiania turystyki, a w dalszej konsekwencji miejsca do zamieszkania. Rozpowszechnianie informacji o nowopowstałym (początek 2012 roku) obiekcie sportowo-rekreacyjnym jest niezwykle istotne dla wzmocnienia świadomości społeczności lokalnej w zakresie możliwości rozwoju kultury fizycznej i zdrowego trybu życia. Obiekt jest obecnie jedynym i podstawowym obiektem tego typu na terenie gminy. Promocja obszaru znajdującego się wokół Zalewu Zegrzyńskiego, w tym obiektów służących propagowaniu zdrowego trybu życia wśród mieszkańców,  będzie miała bardzo pozytywny wpływ na dalszy rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej znajdującej się wokół niego, poprzez wzrastający popyt na tego typu usługi.  Promocja obszaru LSR ma na celu jeszcze większe wykorzystanie możliwości tworzonych przez boom osadniczy i budowlany w celu zachęcenia jeszcze większej ilości mieszkańców, głównie aglomeracji warszawskiej do zamieszkania na obszarze LSR. Promocja obszaru Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego jako naturalnego zaplecza turystyczno-rekreacyjnego głównie dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej sprawi, że region jeszcze lepiej  wykorzysta swoje możliwości, na rzecz zdobycia nowej rzeszy klientów/turystów  i stanie się bardziej konkurencyjny wobec innych regionów turystycznych (w Polsce i za granicą).

  • Całkowita wartość inwestycji –  36 604,80 zł
  • Wartość dofinansowania –  23 808,00 zł
  • Okres realizacji: 2012 – 2013

DSC_0044

021

3

2

 

1

7CBWAR844L