Przedmiotem operacji było przygotowanie i wydruk folderu dotyczącego promocji infrastruktury związanej z ofertą turystyczną, sportową i rekreacyjną na obszarze Gminy Nieporęt, a głównie wokół Zalewu Zegrzyńskiego, poprzez wykonanie projektu graficznego i składu na podstawie materiałów tekstowo-zdjęciowych otrzymanych od Zamawiającego, przygotowanie do druku. Następnie wydruk 4000 egzemplarzy powyższej publikacji i dostawa gotowego folderu do Zamawiającego.

Folder miał charakter wydawnictwa promującego infrastrukturę związaną z ofertą turystyczną, sportową i rekreacyjną na terenie Gminy Nieporęt, zawierał będzie opis i fotografie kluczowych inwestycji związanych z turystyką, rekreacją i sportem oraz ogólne informacje na temat gminy.

Folder jest udostępniany podczas uroczystości gminnych w namiocie promującym Gminę Nieporęt oraz podczas uroczystości grupy LGD. Dystrybucja również na targach turystycznych w kraju i za granicą, dystrybucja w ramach promocji Gminy Nieporęt i grupy LGD w innych przedsięwzięciach, w których uczestniczyć będą środowiska przyczyniające się do rozwoju turystyki na obszarze LGD.

  • Wartość dofinansowania – 15 808,00 zł
  • Całkowita kwota projektu – 20 748,00 zł
  • Okres realizacji: 2012 – 2013

8_folder_infrastruktura