W 2014 r. gmina uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Cyfrowe Okno na eŚwiat – einclusion w Gminie Nieporęt”. Projekt w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka.

Program adresowany był do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, czyli mającym utrudniony dostęp do korzystania z komputera i Internetu.  Głównym celem było zapewnienie dostępu do Internetu osobom korzystającym z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych lub stypendiów socjalnych, osobom niepełnosprawnym, aby umożliwić im zdobycie nowych umiejętności, zwiększyć szanse na podjęcie pracy.

W ramach realizacji projektu zakupionych zostało 240 laptopów z oprogramowaniem i dostępem do Internetu, które nieodpłatnie, na okres pięciu lat, przekazane zostały osobom zakwalifikowanym do udziału w przedsięwzięciu. Otrzymanie sprzętu poprzedzone zostało 30-godzinnym szkoleniem z zakresu obsługi i korzystania z oprogramowania i Internetu, a firma wykonała instalację w miejscu zamieszkaniu beneficjentów. W ciągu 5 lat użytkowania laptopów zagwarantowany jest również ich bezpłatny serwis. Osoby, otrzymujące sprzęt elektroniczny, nie poniosły żadnych kosztów.

Ponadto zakupiono 60 komputerów, przeznaczonych do szkolnych pracowni informatycznych.

  • Koszt projektu  (dofinansowanie) – 1 218 622,56 zł co stanowi 100% kosztów projektu.
  • Okres realizacji: 2013 – 2015

1_komputery_dobre

wykluczeni2