„Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt” – spotkanie informacyjne uczestników programu

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013″

Celem spotkania jest przybliżenie mieszkańcom kwestii związanych z przygotowaniem przedsięwzięcia do realizacji, przedstawienie charakterystyki prac montażowych oraz organizacji dostaw materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia.

Przypominamy, że budowa kolektorów słonecznych obejmuje m.in.
1) opracowanie dokumentacji projektowej dla 590 gospodarstw domowych na terenie Gminy Nieporęt,
2) wykonanie, na podstawie dokumentacji projektowej, robót budowlanych polegających na zamontowaniu instalacji 590 zestawów kolektorów słonecznych wraz z włączeniem do istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej,
3) uruchomienie wykonanych instalacji kolektorów słonecznych,
4) przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi instalacji kolektorów słonecznych.