Cyfrowe okno na świat

Program adresowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, korzystających z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych lub stypendiów socjalnych, osobom niepełnosprawnym, a więc tym, których nie stać na zakup sprzętu i opłacanie abonamentu.

Jego celem jest stworzenie możliwości zdobycia przez uczestników umiejętności korzystania z komputera i Internetu, która ułatwi m.in. dostęp do ofert pracy, umożliwi załatwienie sprawy w urzędzie, napisanie i wysłanie własnego CV. Dla dzieci i młodzieży objętych projektem będzie to źródło zdobywania nowej wiedzy i rozwijania zainteresowań, które wspomagają proces edukacyjny.

Nowe laptopy z gwarancją producenta i z dostępem do Internetu uzyska nieodpłatnie, na okres pięciu lat, dwustu czterdziestu mieszkańców gminy. Osoba, otrzymująca sprzęt elektroniczny, nie ponosi żadnych kosztów. Sześćdziesiąt komputerów stacjonarnych trafiło do pracowni gminnych szkół. Każdy z uczestników projektu objęty został także 30-godzinnym szkoleniem z zakresu obsługi sprzętu, korzystania z oprogramowania i Internetu. Szkolenie odbywało się w kwietniu, w dziesięcioosobowych grupach, a przeprowadzała je firma, z którą podpisana została umowa na realizację projektu. Do końca miesiąca laptopy przekazane zostaną beneficjentom. Już w maju wszyscy uczestnicy będą mogli korzystać ze sprzętu, praktycznie wykorzystując nowo nabyte umiejętności.

Projekt sfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.