Komisje wybrane

Komisję Rewizyjną tworzą radni: Anna Grześkiewicz, Jarosław Koperski, Roman Madej, Zenobia Sołtys, Andrzej Wojciechowski.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Andrzej Wojciechowski.

Skład Komisji Gospodarczej – radni: Katarzyna Kaim-Zajączkowska, Krzysztof Kamiński, Jarosław Kawka, Jarosław Koperski, Roman Madej, Piotr Pietrucha, Jarosław Pisarek, Zenobia Sołtys, Ryszard Wiśniewski, Andrzej Wojciechowski, Eugeniusz Woźniakowski. Przewodniczącym Komisji został radny Krzysztof Kamiński.

Skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – radni: Anna Grześkiewicz, Roman Madej, Marian Oszczyk, Janusz Rembelski, Ryszard Wiśniewski, Andrzej Wojciechowski.
Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki został radny Roman Madej.

Skład Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego – radni: Anna Grześkiewicz, Jarosław Kawka, Jarosław Pisarek, Zenobia Sołtys.
Przewodniczącą Komisji została radna Zenobia Sołtys.

Skład Komisji Zagospodarowania Przestrzennego – radni: Katarzyna Kaim-Zajączkowska, Krzysztof Kamiński, Jarosław Koperski, Andrzej Olechowski, Marian Oszczyk, Piotr Pietrucha, Janusz Rembelski, Eugeniusz Woźniakowski.
Przewodniczącym Komisji została radna Katarzyna Kaim – Zajączkowska.

Obrady III sesji Rady Gminy Nieporęt w dniu 20 grudnia 2010 r.