Nie daj się wkręcić

Komunikat
(plik .pdf do pobrania)

Plakat
(plik .pdf do pobrania)