Gmina Nieporęt wysoko w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce

Gmina Nieporęt znajduje się na 44 miejscu wśród wszystkich (1548) gmin wiejskich w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2018 r. Został on zaprezentowany podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów. Zestawienie przygotowano na podstawie siedmiu wskaźników. Były to: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń, relacja zobowiązań do dochodów ogółem, udział podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ranking Finansowy Samorządu terytorialnego 2018:
http://www.forum-ekonomiczne.pl/…/RANKING-FINAN-2018-final.…