Kontrola przyłączy kanalizacyjnych

We wrześniu br. pracownicy Urzędu Gminy Nieporęt, Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie oraz strażnicy Straży Gminnej rozpoczęli kontrole nieruchomości w Woli Aleksandra, Stanisławowie Drugim i Józefowie, w zakresie realizacji obowiązku wykonania  przyłączy kanalizacyjnych przez właścicieli działek.

Kontrole mają na celu sprawdzenie aktualnego stanu wyposażenia nieruchomości w urządzenia do odbioru ścieków bytowych oraz realizacji przez mieszkańców przyłączy kanalizacyjnych do wybudowanej przez Gminę Nieporęt kanalizacji sanitarnej w wyżej wymienionych miejscowościach. W toku kontroli sprawdzane są też parametry techniczne posiadanych urządzeń do odbioru ścieków, weryfikowana lokalizacja działających przydomowych oczyszczalni ścieków i wykonanych przyłączeń kanalizacyjnych oraz zawartych przez mieszkańców umów na odbiór ścieków z Gminnym Zakładem Komunalnym w Nieporęcie. Ponadto sprawdzany jest stopień zaawansowania realizacji bieżących przyłączeń kanalizacyjnych i wykonanej dokumentacji projektowej przyłączy.

Działania te przyczynią się do zwiększenia liczby wykonanych przez mieszkańców przyłączy kanalizacyjnych i osiągnięcia wymaganego efektu  ekologicznego dla wybudowanej kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra, Stanisławowie Drugim i Józefowie.  Przypominamy, że gmina zobowiązana jest do osiągnięcia efektu ekologicznego, na który składa się określona liczba wykonanych przyłączy kanalizacyjnych. Brak efektu ekologicznego będzie skutkował  koniecznością zwrotu uzyskanego na inwestycję kanalizacyjną dofinansowania.