Przypomnienie o płatnościach

Przypominamy, że 15 maja upłynął termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał oraz opłaty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.