Czy będzie można dofinansować program rządowy „Mój prąd” środkami z budżetu gminy?

.