Wnioski o usunięcie drzew

W N I O S E K o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów* W N I O S E K o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów* (pdf)

Z G Ł O S Z E N I E Zamiaru usunięcia drzew/krzewów* (.pdf)”](dotyczy jedynie właścicieli działek będących osobami fizycznymi, które zamierzają usunąć drzewo/-a na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – pouczenie na odwrocie)

Z G Ł O S Z E N I E Zamiaru usunięcia drzew/krzewów* (.pdf)