Wybory do Parlamentu Europejskiego– link do strony

 1. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
 2. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
 3.  Uchwała nr 19/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wzoru informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 4. Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
 5. Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców
 6. Wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania
 7. Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 8. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nieporęt z dnia 18 kwietnia 2019 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Nieporęt podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:
 9. Uzupełnienie składu komisji obwodowej – spośród wyborców (REZERWA)
  Wzór zgłoszenia
 10. Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie III
 11. Postanowienie nr 150 /2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2019 r
 12. Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych
 13. Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców
 14. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
 15. Postanowienie nr 256/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 16. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do PE
 17. Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Nieporęt