Wyniki wyborów parlamentarnych w 2019 r. w powiecie legionowskim.

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/frekwencja/Koniec/sejm/pow/140800


 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie o okręgach Warszawa II

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej- INFORMATOR

Zarządzenie nr 2462019

Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborcow-

wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa-1

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania

Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej -wyborca (zgłoszenie indywidualne)

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Postanowienie ws. zwołania pierwszych posiedzeń OKW

Postanowienie ws. powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nieporęt

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Nieporęt

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 20 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 40 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

I N F O R M A C J A DLA MĘŻÓW ZAUFANIA WYBORY 2019

Uchwała nr 15/2019 OKW w sprawie skreślenia kandydata na posła z zarejestrowanej listy po wydruku kart

OBWIESZCZENIE OKW Obwieszczenie Karta do Głosowania