1. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej – odnośnik zewnętrzny do strony PKW
 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. 2018 poz. 1561) – odnośnik zewnętrzny do aktu prawnego opublikowanego w Internetowym Systemie Aktów Prawnych
 3. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej – odnośnik zewnętrzny do aktu prawnego opublikowanego na BIP Samorządu Województwa Mazowieckiego
 4.  Obwieszczenie Wójta Gminy Nieporęt z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Nieporęcie w wyborach do Rady Gminy Nieporęt zarządzonych na dzień 21.10.2018 roku- Obwieszczenie-2018
 5. Zarządzenie Nr 262/2018 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych –zarządzenie 262
 6. Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkich, powiatowych,gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 – INFORMACJA_TKW
 7. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 roku – Uchwala_powolywanie_TKW
 8. Komunikat Komisarzy Wyborczych w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds.przeprowadzania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds.ustalenia wyników głosowania w obwodzie –Komunikat o zgłaszaniu do OKW
 9. Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie III  z dnia 30 08 2018 o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru glosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach od rad gmin,rad powiatów,Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r – Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie III o głosowaniu korespondencyjnym
 10. Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego – Wzor_zgloszenia_-_glosowanie_korespondencyjne_I
 11. Uchwała w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych – _uchwala_w_sprawie_powolywania_obwodowych_komisji_wyborczych
 12. Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania oraz Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania –Informacja
 13. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Nieporęcie – Gmina_Nieporet_postanowienie_komisarza_20180912_0944
 14. Gminna Komisja Wyborcza – Harmonogram dyżurów –gminna_komisja_wyborcza_praca
 15. Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie III  z dnia 12 września 2018 r.o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych  siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. –informacja_o_siedzibach_obkw
 16. Gminna Komisja Wyborcza-Harmonogram dyżurów-http://bip.nieporet.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=17558
 17. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców – deklaracja_rejestr(2)
 18. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców e części A/B – wniosek o wpisanie do rejestru
 19. Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Nieporęcie   z dnia 11 września 2018 r. Wybor Przewodniczacego
 20. Uchwała Nr 2Gminnej Komisji Wyborczej  w Nieporęcie z dnia 11 września 2018 r.Wybór Zastepcy
 21. Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Nieporęcie z dnia 18 września 2018 r. wezwanie do usnięcia wady zgloszenia
 22. Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Nieporęcie z dnia 18 września 2018 r. wezwanie do usuniecia wady zgloszenia
 23. Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 25 września 2018 r. Informacja Komisarza Wyborczego
 24. Gminna Komisja Wyborcza w Nieporęcie  -Harmonogram dyżurów Gminna_komisja_wyborcza_ harmonogram prac
 25. Gminna Komisja Wyborcza w Nieporęcie- ZAWIADOMIE O TERMINIE LOSOWANIA NUMERÓW
 26. Dyżury Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Gminy Nieporęt  dyzury_urz.wybory
 27. Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Nieporęcie z dnia 28 września 2018 r.  w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Nieporęt zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Uchwała Nr 6
 28. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Nieporęcie z dnia 28 września 2018 r.o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Nieporęt zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.Obwieszczenie Gminnej Komisji
 29. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nieporęcie a dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Nieporęt ndz dzień 21 października 2018r – Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatow na radnych
 30. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nieporęcie z dnia 8 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Nieporęt zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. – Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach
 31. Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. –  Obwieszczenie
 32. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Legionowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Legionowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.obwieszczenie_1_10_2018
 33. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Legionowie z dnia 11 października 2018 r. o skreśleniu kandydata z zarejestrowanej listy – skreślenie kandydata
 34. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania105981-105981-Wzor_zaswiadczenia_dla_meza_zaufania_wybory_2018
 35. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego105981-Wzor_zaswiadczenia_dla_obserwatora_spolecznego_wybory_2018
 36. Protokół wyników wyborów Wójta Gminy Nieporęt – Protokol wynikow glosowania
 37. Protokół z wyborów do Rady Gminy Nieporęt- protokol z wyborow do rady gminy