Strona Internetowa Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami