Rodzinne Centrum Edukacji i Wspierania Rozwoju Dziecka – Dzień Otwarty