Autor: Promocja Nieporęt

Informacja dla pacjentów zapisanych do Centrum Medycznego Nieporęt sp. z o.o.

Centrum Medyczne Nieporęt sp. z o.o. w związku z dużym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez Koronawirusa COVID – 19 udostępnia możliwość udzielania E- porad dla wszystkich osób, które mają problem zdrowotny. Wizyta osobista pacjenta w placówce może odbyć się po telefonicznej rozmowie lekarza z pacjentem, który ustali sposób i termin jej odbycia. Bardzo prosimy pacjentów, aby […]

Czytaj więcej

XXIII Sesja Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji

XXIII Sesja Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji, została zwołana na dzień  30 marca 2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt,  z proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt  na lata 2020 – 2030. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały […]

Czytaj więcej

Zawieś swój bilet długookresowy ZTM

Warszawski Transport Publicznywprowadza nowe lepsze rozwiązanie dla zawieszenia biletu długookresowego na czas przebywania w domu. Już nie trzeba wychodzić z domu, ani wysyłać maili. Wystarczy wejść na specjalną stronę i podać numer Karty Miejskiej! Strona jest dostępna pod adresem ➡️ https://zawieswkm.wtp.waw.pl/…Zobacz więcej

Czytaj więcej

Informacje dot. koronawirusa

UWAGA! Czasowa zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Nieporęt W związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym wirusa SARS-Co (koronawirus) od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania zostaje zamknięty dla interesantów Urząd Gminy Nieporęt, z wyjątkiem osób dokonujących rejestracji aktów zgonu oraz  Jednostek podległych. Od dnia 23 marca 2020 roku do odwołania zostają zmienione godziny pracy Urzędu Gminy […]

Czytaj więcej

KOMUNIKAT GZK w NIEPORĘCIE W SPRAWIE KORONAWIRUSA

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że, dzięki obowiązującym procedurom,  w tej chwili nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie do picia. WHO potwierdza, że systemy wodociągowe nie są środowiskiem, w którym może rozprzestrzeniać się koronawirus.    Produkowana przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie woda odpowiada polskim  i europejskim normom. Spełnia wymagania jakościowe określone […]

Czytaj więcej

Odwołanie posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 – koronawirusem zachodzi konieczność podjęcia działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Dlatego posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zaplanowane na  dzień 18 marca 2020 r. zostaje odwołane. Wysłane wezwania z wyznaczonym terminem stawiennictwa na dzień 18 marca 2020 r. tracą ważność.  Na kolejne posiedzenie Komisji osoby zaproszone otrzymają […]

Czytaj więcej