Profil zaufany

Potwierdź swój Profil Zaufany w Urzędzie Gminy Nieporęt Urząd Gminy Nieporęt dołączył do grona urzędów, w których funkcjonuje Punkt Potwierdzający Profil Zaufany. Ministerstwo Cyfryzacji wyraziło zgodę na pełnienie przez Urząd Gminy Nieporęt funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany (PZ). Już teraz można go tutaj potwierdzić, sprawdzić lub unieważnić.Profil Zaufany potwierdza tożsamość obywatela — podpis potwierdzony profilem zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny. Wykorzystując profil zaufany możemy np. podpisać dokument elektronicznie, sprawdzić czy dowód osobisty jest unieważniony lub zawieszony, czy paszport jest gotowy, zarejestrować działalność gospodarczą itp. Wniosek o Profil Zaufany można złożyć przez Internet: www.pz.gov.pl i poświadczyć go w Punkcie Potwierdzającym – teraz również w naszym Urzędzie. Niezbędny jest do tego ważny dowód osobisty lub paszport. Punkt dostępny jest na parterze budynku Urzędu w Dziale Spraw Obywatelskich – w godzinach 8.30 – 15.30