Umowy o dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego podpisane.

W ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024 Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 20 000 zł na kastrację i sterylizację psów i kotów właścicielskich oraz kotów wolnożyjących, a także na czipowanie psów i kotów właścicielskich oraz kotów wolnożyjących. Gmina planuje również przeprowadzenie akcji edukacyjnej wśród mieszkańców na temat: zapobiegania bezdomności zwierząt, humanitarnego traktowania zwierząt zimą i latem oraz opieki nad kotami.

Ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 po 15 000 zł otrzymają dwa sołectwa: Stanisławów Pierwszy i Stanisławów Drugi. Przyznane środki zostaną wykorzystane na zakup wyposażenia dla grupy rekonstrukcyjnej ze Stanisławowa Pierwszego oraz strojów dla zespołu wokalnego Młodzież 50+ ze Stanisławowa Drugiego.

W ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza 2024 Gmina planuje wykonać audyty energetyczne dla kilkunastu gminnych budynków położonych na terenie gminy Nieporęt. Na ten cel otrzyma od Samorządu Województwa kwotę 96 750 zł.

Największe środki zostały przyznane w ramach programu Mazowsze dla sportu 2024 na przebudowę boiska w kompleksie oświatowym (teren Szkoły Podstawowej i Liceum) w Stanisławowie Pierwszym. W ramach przebudowy przewiduje się demontaż zużytej nawierzchni, wymianę podbudowy, a następnie wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy syntetycznej o wysokości włókien 60 – 62 mm wraz z wklejeniem wymaganych linii boiska (piłka nożna, piłka ręczna). Na ten cel Samorząd Województwa przekaże Gminie 226 730 zł.

Wczoraj również została podpisana umowa o przyznaniu Gminie Nieporęt dofinansowania w wysokości 180 tys. zł na przebudowę ul. Topolowej w Wólce Radzymińskiej, w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Niebawem Gmina rozpocznie procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych, tak aby do jesieni inwestycja została zakończona. W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Topolowej w Wólce Radzymińskiej, na długości ok. 420 mb, pomiędzy ul. Szkolną a ul. Lotników. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 390 tys. zł.