Testowy

80. rocznica bohaterskiej śmierci podchorążych „Alfy” i „Skiby”

17 czerwca 2023 r. o godzinie 17.00 przy kamieniu pamięci przy ul. Strużańskiej obchodziliśmy 80. rocznicę bohaterskiej śmierci podchorążych AK Mieczysława Stępowskiego „Alfy” i Stanisława Felickiego „Skiby”. Przy pomniku zgromadzili się jak co roku przedstawiciele władz gminy Nieporęt, powiatu legionowskiego, Nieporęckiego Stowarzyszenia Historycznego, zasłużonych dla Gminy Nieporęt, Zespołu Ochrony Pamięci Armii Krajowej „Brzozów”oraz członkowie rodziny i mieszkańcy. Gminę Nieporęt reprezentowali wiceprzewodniczący Rady Gminy Nieporęt Piotr Pietrucha oraz radny Andrzej Olechowski. Rys historyczny przybliżył zgromadzonym Stanisław Gołąbek, prezes zarządu Zespołu Pamięci Armii Krajowej „Brzozów”. Wzruszające słowa wygłosił brat zamordowanego Stanisława Felickiego – Jan, który wyraził nadzieję, że Polacy zapomną o wewnętrznych podziałach i będą pracować razem dla dobra Ojczyzny. Z kolei Piotr Pietrucha jako gospodarz terenu zapewnił, że Gmina Nieporęt zawsze będzie czcić pamięć poległych przy szosie Strużańskiej bohaterów. Kwiaty pod pomnikiem złożyli: w imieniu Gminy Nieporęt wiceprzewodniczący Rady Gminy Nieporęt Piotr Pietrucha oraz radny Andrzej Olechowski, w imieniu Powiatu Legionowskiego radny powiatu Wiesław Smoczyński, w imieniu Nieporęckiego Stowarzyszenia Historycznego jego przewodniczący Konrad Szostek, Maciej Łopaciński wiceprezes, Darek Wróbel członek zarządu oraz Grzegorz Mańk członek stowarzyszenia. Wiązanki złożyli również brat zamordowanego Jan Felicki w otoczeniu prawnuków, przedstawiciele Zespołu Ochrony Pamięci Armii Krajowej „Brzozów” oraz harcerze.

Uroczystości z okazji 80. rocznicy bohaterskiej śmierci podchorążych „Alfy” i „Skiby”
Uroczystości z okazji 80. rocznicy bohaterskiej śmierci podchorążych „Alfy” i „Skiby”
Uroczystości z okazji 80. rocznicy bohaterskiej śmierci podchorążych „Alfy” i „Skiby”
Uroczystości z okazji 80. rocznicy bohaterskiej śmierci podchorążych „Alfy” i „Skiby” – wiceprzewodniczący Rady Gminy Nieporęt Piotr Pietrucha i radny Andrzej Olechowski.
Uroczystości z okazji 80. rocznicy bohaterskiej śmierci podchorążych „Alfy” i „Skiby”. Przemawia brat zamordowanego – Jan Felicki.
Uroczystości z okazji 80. rocznicy bohaterskiej śmierci podchorążych „Alfy” i „Skiby”
Uroczystości z okazji 80. rocznicy bohaterskiej śmierci podchorążych „Alfy” i „Skiby”
Uroczystości z okazji 80. rocznicy bohaterskiej śmierci podchorążych „Alfy” i „Skiby”
Uroczystości z okazji 80. rocznicy bohaterskiej śmierci podchorążych „Alfy” i „Skiby”
Uroczystości z okazji 80. rocznicy bohaterskiej śmierci podchorążych „Alfy” i „Skiby” – kwiaty pod pomnikiem składa brat zamordowanego – Jan Felicki w towarzystwie najmłodszego pokolenia.
Uroczystości z okazji 80. rocznicy bohaterskiej śmierci podchorążych „Alfy” i „Skiby”
Uroczystości z okazji 80. rocznicy bohaterskiej śmierci podchorążych „Alfy” i „Skiby”
Uroczystości z okazji 80. rocznicy bohaterskiej śmierci podchorążych „Alfy” i „Skiby”
Uroczystości z okazji 80. rocznicy bohaterskiej śmierci podchorążych „Alfy” i „Skiby”
Uroczystości z okazji 80. rocznicy bohaterskiej śmierci podchorążych „Alfy” i „Skiby”
Przedstawiciele rodziny poległego podchorążego Stanisława Felickiego „Skiby”.