OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEPORĘT o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. ,,Strategia Rozwoju Gminy Nieporęt na lata 2022-2030”.

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz dokumentacją procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącą opiniowania organów właściwych do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 17.04.2023 r. do 10.05.2023 r. na stronie internetowej https://www.nieporet.pl/…/strategia-rozwoju-gminy-3/52981/ oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1, pok. 59, 05-126 Nieporęt o w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 08.00-18.00,

wtorek-czwartek 08.00-16.00. oraz piątek 08.00-14.00.

Półfinał Mistrzostw Polski Młodziczek w Piłce Siatkowej