Budżet Gminy Nieporęt na 2024 rok uchwalony jednogłośnie

21 grudnia podczas LXXXI sesji Rady Gminy Nieporęt radni jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu uchwały budżetowej na przyszły rok. Z planowanych na 2024 rok wydatków w kwocie 159 772 718 zł wydatki majątkowe wynoszą 37 893 161 zł z czego blisko połowę tej kwoty przeznaczona zostanie na budowę sieci kanalizacyjnej. Gmina Nieporęt w dalszym ciągu inwestować będzie w budowę sieci wodociągowej, a także budowę dróg, chodników, ścieżek rowerowych, modernizację szkół, przedszkoli, oświetlenia ulicznego, placów zabaw, boisk i budynków OSP. Więcej na temat planów inwestycyjnych zawartych w budżecie na 2024 rok przeczytacie Państwo w styczniowym wydaniu „Wieści Nieporęckich”. Rada Gminy Nieporęt przyjęła również projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2024 – 2039.

Budżet Gminy Nieporęt na 2024 rok uchwalony jednogłośnie
Budżet Gminy Nieporęt na 2024 rok uchwalony jednogłośnie
Budżet Gminy Nieporęt na 2024 rok uchwalony jednogłośnie
Budżet Gminy Nieporęt na 2024 rok uchwalony jednogłośnie