Centrum Medyczne Nieporęt rozpoczyna szczepienia przeciwko grypie dla osób w wieku 55 – 64 lata mieszkańców Gminy Nieporęt

Uprzejmie informujemy, że Centrum Medyczne Nieporęt Spółka z o. o. w poniedziałek 28 sierpnia 2023 r. rozpoczyna szczepienia przeciwko grypie w ramach programu „ Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 – 64 lata zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt”.

Program w całości jest finansowany ze środków Gminy Nieporęt.

Świadczenia w ramach programu będą realizowane przez Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Centrum Medycznego Nieporęt, ul. Podleśna 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-18.00, bezpłatnie dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt i rozliczających się w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Nieporęt, do wyczerpania środków finansowych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Harmonogram
realizacji przez Centrum Medyczne Nieporęt Sp. z o.o.

 „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób w wieku 55 -64 lata, zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt” na rok 2023

I. Do udziału w Programie może zostać zakwalifikowany pacjent, który mieszka na terenie Gminy Nieporęt i rozlicza się w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Nieporęt i złoży oświadczenie w formie pisemnej,
o następującej treści:
„Oświadczam, że zamieszkuję na terenie Gminy Nieporęt pod adresem: ………………,
i rozliczenie podatkowe do Urzędu Skarbowego w Legionowie składam z w/w adresem”
wraz z okazanym dokumentem:

  1. Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt, lub
  2. kserokopia pierwszej strony PIT-u rozliczeniowego za poprzedni rok kalendarzowy
    z oryginalną prezentatą Urzędu Skarbowego w Legionowie, lub
  3. przy rozliczeniu elektronicznym pierwszą stroną PIT-u rozliczeniowego za poprzedni rok kalendarzowy z wygenerowanym numerem dokumentu oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), przy czym numer identyfikacyjny dokumentu UPO musi być zgodny z numerem dokumentu wygenerowanym na dokumencie PIT, lub
  4. zaświadczeniem Urzędu Skarbowego w Legionowie o złożeniu zeznania podatkowego ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Nieporęt, lub
  5. inny dokument poświadczający składanie rozliczenia podatkowego do Urzędu Skarbowego w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Nieporęt,

II. Bezpłatne szczepienia będą  wykonane osobom w wieku 55 – 64 lata.

III. Pacjenci uzyskają pozytywną kwalifikację do szczepienia wystawioną przez lekarza rodzinnego  zawierającą datę i godzinę badania. Z tak wystawionym zleceniem pacjent powinien zgłosić się  na szczepienie w ciągu 24 godzin.

IV. Pacjenci z ważnym skierowaniem od lekarza rodzinnego proszeni są o zgłaszanie się do Gabinetu  Diagnostyczno –  Zabiegowego Centrum Medycznego Nieporęt, ul. Podleśna 4
od poniedziałku  do piątku  w godz. 11.00-18.00 do wyczerpania środków finansowych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.

V. Pacjent na udział w Programie musi wyrazić pisemną zgodę (Załącznik Nr 1 do Programu).

VI. Pierwszeństwo w zakresie realizacji szczepień ochronnych p/grypie będą miały osoby przewlekle chore (schorzenia układu oddechowego, krążeniowego, moczowego).

VII. Korzystanie ze świadczeń objętych Programem jest dobrowolne.

VIII. W ramach uczestnictwa w Programie, każdy pacjent będzie proszony o wypełnienie  ankiety dotyczącej realizacji Programu (Załącznik Nr 2 do Programu).

Jednocześnie informujemy, że w ramach NFZ uległy zmianie zasady refundacji szczepionek przeciwko grypie w sezonie 2023/24. Dla osób w wieku 65+ szczepionki przeciwko grypie są w pełni refundowane przez NFZ. Z pełnej refundacji korzystać również mogą dzieci powyżej 6 miesiąca życia do ukończenia 18 lat oraz kobiety w ciąży.

Logo Centrum Medycznego Nieporęt