Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu legionowskiego

26 lutego 2024 r. rozpocznie się kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu legionowskiego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2773) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 586), uprzejmie informuję iż:

 1. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legionowie będzie;
  1. Lokal usługowo-gastronomiczny, 05-119 Legionowo, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 (budynek parterowy na wprost starostwa);
  1. tel. 22 764 04 17 oraz kom. +48 510 168 570;
  1. fax. 22 764 04 16;
  1. e-mail: pczk@powiat-legionowski.pl
 2. Termin kwalifikacji wojskowej dla Powiatu Legionowskiego:
  1. 26 lutego-26 marca 2024 r.,
  1. Harmonogram wezwań imiennych rozłożono w przedziale czasowym:
  1. poniedziałek: od godz. 9:30 do 13:00;
  1. wtorek-piątek: od godz. 8:30 do 12:00.
 3. Terminy przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej dla poszczególnych gmin:
  1. Legionowo: 26.02.2024 r. – 05.03.2024 r.
  1. Nieporęt: 06.03.2024 r. – 08.03.2024 r.
  1. Jabłonna: 11.03.2024 r. – 15.03.2024 r.
  1. Wieliszew: 18.03.2024 r. – 20.03.2024 r.
  1. Serock: 21.03.2024 r. – 25.03.2024 r.
  1. Kobiety:26.03.2024 r.

Zgodnie z art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 z późn. zm.), za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) oraz art. 59 ust. 6 w/w ustawy, że do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 r. podlegają:

 • mężczyźni urodzeni w 2005 roku;
 • mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby, które w latach 2022-2023:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
 • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

źródło: Starostwo Powiatowe w Legionowie

fot: Starostwo Powiatowe w Legionowie