Kontrole rzek i cieków wodnych na terenie gminy Nieporęt

W związku z ogłoszeniem w dniu 26.01.2024 r. przez Starostę Wołomińskiego alarmu powodziowego dla Gmin Dąbrówka i Gmina Radzymin (sąsiednia gmina) władze gminy podjęły niezwłocznie decyzję o konieczności prowadzenia kontroli i monitorowania cieków wodnych na terenie gminy Nieporęt. Kontrole prowadzone są od 26 stycznia br. i chociaż na tą chwilę nie występuje zagrożenie powodziowe, pracownicy urzędu (zarządzania kryzysowego) na bieżącą monitorują poziom rzek: Beniaminówki, Czarnej i Rządzy. Według informacji na dzień 30 stycznia 2024 r. wszystkie cieki wodne znajdują się w korytach rzek, a w miejscach objętych nadzorem nie stwierdzono przerwania, uszkodzenia wałów lub skarp otaczających rzeki. Na obecną chwilę mieszkańcom gminy nic nie zagraża, a poziom wód będzie nadal monitorowany, aż do ustania potencjalnych zjawisk powodziowych. Należy zdać sobie jednak sprawę, że sytuacja jest dynamiczna, niestabilne warunki pogodowe (meteo i hydrologiczne) stale nas zaskakują.

W związku z przykrą sytuacja, która ma miejsce nieopodal naszej gminy, Urząd prowadzi stałą współpracę i wymianę informacji m. in. z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz pracownikami Wód Polskich.