Ogłoszenie o przetargu – sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Rembelszczyzna przy ulicy Regatowej i Sztormowej, stanowiących własność Gminy Nieporęt

Atrakcyjne działki na sprzedaż w Gminie Nieporęt

PROJEKT

GN.6840.4.2022

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

 

Wójt Gminy Nieporęt ogłasza, że w dniu 7 sierpnia 2023 r. w budynku Urzędu Gminy Nieporęt, adres: Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt odbędą się czwarte ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Rembelszczyzna gm. Nieporęt przy ulicy Regatowej i Sztormowej, stanowiących własność Gminy Nieporęt:

           

Lp.

Oznaczenie   nieruchomości

Pow.

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

Godzina rozpoczęcia przetargu

1

obręb Rembelszczyzna

 działka nr 441/4

księga wieczysta nr WA1L/00050470/3

0,0600 ha

300 000 

w tym 23% VAT

 

30 000 zł

 

13.00

2

obręb Rembelszczyzna

 działka nr 441/5

księga wieczysta nr WA1L/00050470/3

0,0600 ha

300 000 

w tym 23% VAT

 

30 000 zł

 

13.45

3

obręb Rembelszczyzna

 działka nr 441/10

księga wieczysta nr WA1L/00050470/3

0,0600 ha

300 000 

w tym 23% VAT

 

30 000 zł

 

14.30

4

obręb Rembelszczyzna

 działka nr 441/11

księga wieczysta nr WA1L/00050470/3

0,0600 ha

300 000 

w tym 23% VAT

 

30 000 zł

 

15.15

 

Uwaga – zastrzeżenie:

Działki ze względu na swoją powierzchnię zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę bliźniaczą.

Na jednej działce można zlokalizować połowę budynku w zabudowie bliźniaczej – połowę tzw. „bliźniaka” w taki sposób żeby na sąsiedniej nieruchomości też można było wybudować druga połowę „tego bliźniaka”. Konfiguracja usytuowania zabudowy bliźniaczej na działkach zostaje określona w następujący sposób:

1.      działka nr 441/4 przeznaczona pod zabudowę bliźniaczą z działką nr 441/5;

2.      działka nr 441/10 przeznaczona pod zabudowę bliźniaczą z działką nr 441/11.

Realizacja zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej możliwa jest wyłącznie w przypadku jednoczesnego nabycia dwóch sąsiadujących ze sobą nieruchomości w konfiguracji (parze) określonej wyżej.

 

Wadium w wysokości  podanej w tabeli powyżej, należy wnieść w formie pieniądza – z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy – przelewem – na rachunek bankowy Gminy Nieporęt, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Legionowie o/ Nieporęt Nr 25 8013 1029 2003 0003 7415 0002, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 2 sierpnia 2023 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Nieporęt.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt adres: 05-126 Nieporęt, Plac Wolności 1, na stronie internetowej  Gminy Nieporęt www.nieporet.pl oraz w http://www.bip.nieporet.pl.

Szczegółowe warunki i informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Nieporęt Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt, telefon 22 767-04-08, e-mail: urzad@nieporet.pl, w godzinach pracy Urzędu.