Poświęcenie nowego pomnika żołnierza AK Stefana Kowalczyka na nieporęckim cmentarzu

26 października 2023 r. w obecności władz Gminy Nieporęt, radnych i sołtysów odbyło się poświęcenie nowego pomnika na grobie żołnierza AK Stefana Kowalczyka ps. Lanca, rozstrzelanego przez Niemców w sierpniu 1944 r. Poświęcenia dokonał ks. Władysław Trojanowski, proboszcz nieporęckiej parafii. Pomnik został wyremontowany staraniem Gminy Nieporęt i Nieporęckiego Stowarzyszenia Historycznego, dzięki środkom pozyskanym z funduszy rządowych.

Poświęcenie nowego pomnika Stefana Kowalczyka
Poświęcenie nowego pomnika Stefana Kowalczyka
Poświęcenie nowego pomnika Stefana Kowalczyka
Poświęcenie nowego pomnika Stefana Kowalczyka